Sign Up

Sign In

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

You must login to ask question.

پرسش و پاسخ | iranros answers

به اشتراک گذاشتن و ارتقاء دانش رباتیکی!

تیم ایران راس با بهره گیری از کارشناسان حوزه ی رباتیک به تولید محتوای آموزشی در قالب دانش‌نامه ایران رآس پرداخته و علاوه بر آن محیطی برای پاسخ‌گویی به سوالات و مشکلات کاربران در این زمینه فراهم نموده است.
هدف ما در بخش پرسش و پاسخ این است که بین افرادی که دارای دانش در زمینه ROS هستند و افرادی که به آن نیاز دارند ارتباط برقرار کنیم تا محققان با دیدگاه های مختلف بتواند با یکدیگر تعامل داشته باشند و مشکلات یکدیگر را حل کنند. به امید رشد و ارتقا دانش رباتیکی محققان و پزوهشگران کشور عزیزمان ایران .